و باران بارید آنگاه که در گلوی ابر بُغـْضِ تَنـْهایے شکست ...

 

 

جمعه یکم بهمن ۱۳۸۹ 22:59 |- MöнαñÐê§..†..È˩ï!ï -|

ϰ-†нêmê§